'Grey Hunters' Airsoft team

Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013
Полигон: "Boot Camp"

Sony DSC-W360 [92 фото]
Страйкбол

1 2 3 4 5 6


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


3424 x 1920
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


3424 x 1920
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


4320 x 2432
Игра: "Масакра" 03, ноя, 2013


1 2 3 4 5 6